کسب مقام سومی مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی استانی در کلاس آزاد، توسط علی صفایی از امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – در مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی استانی که به میزبانی اهواز و در پیست موتور سواری و اتومبیلرانی غدیر در کلاس ۱۵۰۰cc و مثبت ۱۵۰۰cc و کلاس آزاد برگزار شد، علی صفایی از امیدیه توانست در کلاس آزاد مقام سوم را کسب کند.