اولین دوره مسابقات ووشو دانش آموزی گرامیداشت دهه مبارکه فجردر سطح مدارس منطقه آزاد اروند برگزار خواهدشد

خورنا-  دبیر ومسئول کمیته حقوقی هیئت ووشومنطقه آزاداروند بمنظور ارتقای سطح ورزش عمومی و توسعه رشته ورزشی ووشو با مسولین آموزش وپرورش خرمشهردیدار گفتگو کردند.

دراین دیدار که باحضور حسین کلبعلی دبیر وغلام عباس کاظمی مسئول کمیته حقوقی این هیئت ومهندس فرحان اسدی  مسئول تربیت بدنی وسایر همکاران آموزش وپرورش خرمشهر تشکیل شد طرفین برتوسعه ورزش مدال آور ووشو درمیان دانش آموزان مستعدخرمشهرتاکیدداشتند.

درپایان برنامه ریزی وهماهنگیهای اولیه جهت برگزاری اولین دوره مسابقات دانش آموزی ووشو درسطح مدارس منطقه آزاد اروند انجام گرفت.