هشتمین کارگاه ارتقاء سطح دانش و مهارت مدیران، مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی منطقه آزاد اروند


خورنا – هشتمین کارگاه ارتقا سطح دانش ومهارت مدیران، مربیان مهدها پیش دبستانی های منطقه آزاداروند به مدت دو روز پنج شنبه و جمعه ۲۶ و۲۷ دی ماه در مجتمع فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند، ویژه مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی، برگزار گردید.

این دوره به همت سیدعلی موسوی مدیریت آموزش، توسعه و تعالی کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند برگزارشد. دراین کارگاه ضمن توزیع بسته های آموزشی«زمین ما و آنچه در آن است» که در راستای برگزاری دوره مطالعات راهبردی پروژه زمین می باشد؛ اموضوع بسته یادگیری چندرسانه ای و چند منبعی(زمین ما و آنچه در آن است) و آشنایی با مبانی نظری آن طی، دو روز نمود.