قدیمی ترین پل کابلی صنعت نفت در آستانه تخریب

خبرگزاری خورنا | پدرام کسائی:  پل کابلی روستای برج بمونی آقا( چسبیده به خط لوله نفت گچساران به آبادان) در آستانه تخریب قرار دارد.

این خط لوله حدود ۸۰ سال قبل جهت انتقال نفت از گچساران به آبادان کشیده شد و پل کابلی نیز جهت تردد از روی رودخانه چسبیده به این پل ایجاد شد.

اکنون و پس از ۸۰ سال از عمر این پل، با قطع میله های واسط عرشه و کابل، این پل که تنها راه نزدیک ارتباطی اهالی روستای برج بمونی آقا و روستاهای مجاور با روستاهای بخش سفلی رودخانه است در حال قطع شدن می باشد.

این پل قدیمی بعنوان یکی از جاذبه های بسیار خوب بهبهان نیز بشمار می آید، که لازم است مسئولین سریعاً اقدام لازم را نسبت به مرمت آن انجام دهند.