لایروبی کانال های سد شهدای رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

مدیر سد و شبکه رامشیر از لایروبی قسمتی از کانال بزرگ ابتدایی LMC و همچنین تعمیر کانال امید در چند نقطه خبر داد.

حمیدی پس از بیان خبر افزود: این عملیات که پس از بارندگی و عدم نیاز به آب در شبکه انجام شد کمک شایانی در آب اندازی و تنظیم ‌و توزیع آب در شبکه کند

حمیدی ضمن تشکر از همکاری همه کشاورزان، از آنان درخواست کرد تا نسبت به نوبت بندی، اهمیت به آبیاری شبانه و حفاظت از تاسیسات همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.