۵۸درصد جمعیت رامشیر از خدمات تامین اجتماعی برخوردارند

خورنا – فرزاد شعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا در رامشیر سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان از شعبه رامشیر بازدید کرد.

سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در دیدار با بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارفرمایان و کارکنان شعبه تأمین اجتماعی رامشیر با تأکید بر اینکه توسعه و ارتقاء خدمات غیرحضوری و بویژه الکترونیک تأمین اجتماعی گامی بلند، اثرگذار و مهم در راستای تکریم مخاطبان و روانسازی امورجاری ذینفعان است، گفت: برای داشتن سازمانی مخاطب محور با فرآیند پاسخگویی به مطالبات به حق مردم نیازمند تداوم کمی و کیفی نیروی انسانی، نرم افزار و سخت افزارهای مناسب و به روز هستیم چرا که پایداری و پویایی تأمین اجتماعی منوط به تعالی در همه بخش های خدمات رسانی است.

همچنین عبدالرحمن حمید رئیس شعبه تأمین اجتماعی رامشیر با اعلام اینکه ۵۸ درصد مردم این شهرستان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: در همین راستا نیز قریب به ۶ هزار نفر مستمری بگیر اصلی و تبعی و همچنین بیش از یک هزار کارگاه فعال را تحت پوشش داریم.

حمید افزود: در حال حاضر شعبه تامین اجتماعی رامشیر در سطح تیپ چهار قرار دارد و چنانچه فضای توسعه ای شهرستان فراهم شود شاهد رشد بیمه شدگان و به تبع آن ارتقاء تیپ شعبه رامشیر نیز خواهیم بود.