۴ هزار خوزستانی با رهبر معظم انقلاب دیدار میکنند

۴ هزار خوزستانی با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان: ۴ هزار خوزستانی به قید قرعه با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند.

ستادی برای این دیدار در خوزستان تشکیل شده است و همه مردم می‌توانند ثبت‌نام کنند