انجمن دوستداران میراث فرهنگی خلیج فارس:

وزارت میراث فرهنگی علیه ترامپ اعلام شکایت کند

وزارت میراث فرهنگی به عنوان متولی سایت های فرهنگی می بایست در خصوص تهدید به ارتکاب ژنوسید(ژنوساید) فرهنگی توسط ترامپ به مراجع بین المللی شکایت کند

عباس اویسی رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی خلیج فارس در یادداشتی برای خورنا نوشت: ژنوسید یا ژنوساید فرهنگی به تعبیری‌‌، از نابودی عمدی یادمان‌های هویتی یا فرهنگی یک گروه بدون حذف فیزیکی آن گروه است

 

کنوانسیون ژنوساید در کنار شناسایی مسئولیت کیفری افراد، دارای تعهدی مبنی بر «عدم ارتکاب ژنوساید» توسط دولت‌هاست

 

مطابق قطعنامه شماره, ۲۶۰III و کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ سازمان ملل راجع به پیگیری و مجازات جنایت ژنوسید و پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ لایحه راجع به حفاظت از میراث فرهنگی در قبال صدمات ناشی از مخاصمات مسلحانه لاهه ۲۶ مارس ۱۹۹۹ و بر اساس ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ که عیناً بدون تغییر در ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز درج گردیده است، علاوه بر تعریف این جرم می‌گوید که محاکمه ژنوساید باید نزد دادگاه صلاحیت دار دولتی که فعل مجرمانه در سرزمین او ارتکاب یافته، یا توسط دادگاه کیفری بین المللی که دول عضو اساسنامه و صلاحیت قضایی را پذیرفتند انجام گیرد.

 

لذا وزارت میراث فرهنگی به عنوان متولی سایت های تاریخی و فرهنگی کشور می بایست بر اساس ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به تهدید ژنوسید فرهنگی توسط ترامپ در دادگاه‌های داخلی شکایت نماید و علاوه بر آن نیز باید شکایت خود را به دادگاه های بین المللی بکشاند.

 

از این رو نهادهای حقوقی ما باید کار حقوقی خود را انجام دهند

تا در زمان مقتضی نیروهای مقاومت از دولت تروریستی آمریکا انتقامی سخت بگیرند.

 

یاددآوری می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۱۶ دیماه ۱۳۹۸ در ادامه سیاست های خصمانه خود با مردم ایران متن زیر را در تویتر خود منتشر کرد: ایران به درشتی از هدف قراردادن بعضی دارایی‌ها آمریکا در پاسخ به حذف رهبر تروریستشان سخن می‌گوید که آمریکایی‌ها و بسیاری افراد دیگر را کشته است؛ نیازی به ذکر همه کسانی مانند صدها معترض ایرانی نیست که او در طول زندگیش کشت.

او به سفارت ما حمله کرد و برای تهاجم به موقعیت‌های دیگری آماده می‌شد. در تمام این سالها ایران چیزی جز مشکل نبوده است.

این را به عنوان هشدار در نظر بگیرید: اگر ایران فرد یا مکانی آمریکایی را هدف قرار دهد ما به یاد ۵۲ اسیر آمریکایی (فتح سفارت آمریکا در تهران) در سالهای پیش، ۵۲ موقعیت سطح بالا و مهم برای ایران و فرهنگ ایرانی را نشانه گرفته‌ایم که سریع و بسیار سخت آنها را خواهیم زد.

آمریکا (اقدامات) تنش‌زای بیشتری نمی‌خواهد!