رئیس پلیس خوزستان خبر داد:

دستگیری قاتل فراری در شوشتر

فرمانده انتظامي استان خوزستان از دستگيري قاتل فراري در شهرستان شوشتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خورنا سردار حیدر عباس زاده در تشریح جزییات خبر گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در حدود ۸ سال پیش در شهرستان اهواز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی در سراسر استان قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه افزود: ماموران پلیس آگاهی شوشتر با کار اطلاعاتی محل اختفا قاتل را در روستا های اطراف شوشتر شناسایی کردند.

سردار عباس زاده اظهار داشت: پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیاتی قاتل را در مخفیگاهش دستگیر و از محل اختفا فرد مزبور یک اسلحه کلاش به همراه ۲ تیغه خشاب و مهمات مربوطه کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه قاتل از سال ۹۱ تاکنون فراری بود، تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد.