رهاسازی مجدد و کاهش چشمگیر ذخیره آب سد مارون، به امید اینکه که باز باران ببارد

خبرگزاری خورنا | پدرام کسائی: در حالی که فقط ۳۰ درصد حجم مخزن سد مارون پر است، خبرها از رهاسازی مجدد آب مارون جهت تامین آب پائین دست حکایت دارد.

متاسفانه چند صباحی است که برخی سیاسی کاری ها، باعث شده تا تیشه به ریشه حوزه های استراتژیک همچون آب وارد شود.

آب بعنوان یکی از استراتژیک ترین منابع، امروزه مورد توجه ویژه دولتمردان در دنیا قرار دارد، تا جایی که برخی بر این باورند که در آینده نزدیک تنش ها و جنگ ها بر سر آب خواهد بود.

شهرستان بهبهان بدلیل داشتن چند رودخانه دائمی(مارون، خیرآباد و زهره) و همچنین سد مارون که در اواسط دهه ۷۰ در بهبهان افتتاح شد، به عنوان یکی از قطب های اصلی استان در زمینه کشاورزی به شمار می آمد.

بیش از یک دهه خشکسالی باعث بروز مشکلات بسیاری در کشور شد، که در بهبهان نیز طی سال های گذشته و یک دهه خشکسالی ضرر و زیان بسیاری به کشاورزان و صنعت کشاورزی وارد شد.

سال گذشته و در پی بارش های بسیار خوبی که رخ داد، مخزن سد مارون جانی تازه یافت و پس از بیش از یک دهه، آب مجددا از دریچه های سد جاری شد که موجب شور و شعف فراوان در مردم بهبهان و بویژه کشاورزان شد.

سد و شبکه مارون در ابتدا برای سطح زیر کشتی حدود ۵۰ هزار هکتار طراحی شده بود، ولی طی سال های اخیر این سد تامین آب در سطحی بیش از ۸۰ هزار هکتار در شهرها و روستاهای در مسیر خود تا شادگان را تحت پوشش داشته است.

ظرفیت مخزن سد مارون در بهترین حالت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب است، که بارش های خوب سال آبی گذشته باعث شد این حجم آب در سد مارون ذخیره شود.

درون مخزن سدها مقدار آبی تحت عنوان حجم مرده و غیر قابل استحصال وجود دارد که در سد مارون نیز حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب مرده وجود دارد که غیرقابل برداشت بوده و نمی توان برای آن برنامه ریزی کرد.

در حال حاضر حجم کلی مخزن سد مارون با بارش های سال آبی از پائیز تا کنون حدود ۴۵۰ میلیون متر مکعب آب می باشد.

طی تحقیقات بعمل آمده در شش ماهه نخست امسال حجمی حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب از ذخیره آب سد مارون برای مصارف شرب و کشاورزی رهاسازی شده است.

نکته جالب در این آمار، سهم شهرستان بهبهان از این مقدار آب، و همچنین نوع کشت صورت گرفته در شهرستان بهبهان در مقایسه با شهرستان های پائین دست است.

طی تحقیقات انجام شده، سهم شهرستان بهبهان از رهاسازی آب صورت گرفته از سد مارون (حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب) چیزی حدود ۲۵ درصد از حجم رهاسازی شده است؛ و مابقی آن به شهرهای پائین دست اختصاص داده شد.

در خصوص نوع کشت های انجام شده نیز، در شهرستان بهبهان مجوز کشت غالبا برای محصولاتی همچون ذرت، کلزا، کنجد و باغات بوده، ولی در پایین دست شاهد کشت هایی همچون برنج به مقدار بسیار زیاد(چند هزار هکتاری) بوده ایم.

متاسفانه دخالت های بی جا و غیرکارشناسی سیاسیون و فشار برای رهاسازی آب تیشه به ریشه صنعت کشاورزی، محیط زیست و اقتصاد در بهبهان مظلوم زده است.

اکنون در حالی که سد مارون کمتر از ۳۰ درصد حجم مخزن آن آب پر است، می بایست با نگاه آینده نگرانه بفکر آبگیری سد بوده و از رهاسازی بی مورد آب در فصل سرد و خیس سال پرهیز شود، شنیده شده که از شامگاه روز قبل مجددا رهاسازی آب با هدف تامین آب در پائین دست به میزان مقدار ۷۰ متر مکعب در ثانیه آغاز شده است.

همگان می دانیم که میزان تحقق پیش بینی های هواشناسی در شرایطی که الگوها ثبات چندانی ندارند بسیار پائین است، و بهمین دلیل نباید در حوزه هایی همچون منابع آبی ریسک کرد.

از مسئولین شهرستان تقاضا داریم نسبت به این موضوع ورود کرده و همچون مسئولین دیگر شهرها که پاشنه در اتاق مدیران عالی رتبه را برای گرفتن حق بیشتر جهت دیارشان از جا دراوردند، شما هم دلتان برای این دیار و مردمان صبورش بسوزد و از حق آنها دفاع کنید.

امیدواریم با بارش های خوب و نزول رحمت الهی باز هم شاهد مارون پر آب باشیم.