کشت قارچ در قالب اشتغال خانگی در امیدیه

خورنا: مدیر جهاد کشاورزی امیدیه گفت: کشت قارچ دکمه‌ای در قالب طرح‌های واگذار  شده اشتغال خانگی در این شهرستان آغاز شده است.
علی‌ اکبر باورصاد اظهار کرد: میزان اشتغال‌زایی این طرح ۴ نفر در سطح ۵۰۰ متر مربع می‌باشد که هر دوره آن شامل ۲ ماه است. همچنین در
طول سال ۶ دوره پرورش قارچ انجام می‌گیرد که دوره اول این طرح از یک‌ماه پیش آغاز شده است.
وی افزود: سود این طرح در طول یک سال حدود ۳۰ میلیون ریال می‌باشد که در صورت وام‌دهی مناسب مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد اما تاکنون اعتباری در این خصوص تخصیص داده نشده است.
مدیر جهاد کشاورزی امیدیه در خصوص شرایط وام‌دهی نیز گفت: اگر اعتبارات دولتی باشند، مردم مشکلی در خصوص دریافت آن ندارند و فقط باید براساس نوبت آن را دریافت کنند اما اگر شخص خود اعتبار را تامین کند بدون ‌هیچ شرطی می‌تواند آغاز به‌کار کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.