بیت مشحودها را دریابید!!

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوش در یادداشتی عنوان کرد: بلای فرهنگ سوز حفاران غیر مجاز دیر زمانیست که محوطه های تاریخی و باستانی خوزستان بخصوص شهرستان جهانی شوش را فرا گرفته است .

خورنا–  علی درویشی در ادامه این یادداشت نوشت: عدم برنامه های مدون و آینده نگر از جانب متولیان امر موجب گردیده است که حفاران غیر مجاز محوطه های تاریخی را تنها برای رسیدن به عتیقه ، به لایه های تمدنی و آثاری چون دیواره و کوزه و … صدمات جبران ناپذیری بزنند .

از میان محوطه های تاریخی شهرستان جهانی شوش بیت مشحود از اهمیت خاصی برخوردار است .این روستای تاریخی در حدود ۲۰ کیلومتری شهرستان شوش به سمت اهواز می باشد .
روستای بیت مشحود دارای یک سایت تاریخی اوایل دوره اسلامی ( قرون ۳ و ۴ هجری) می باشد ، اولین بار در سال ۱۹۶۲ میلادی این سایت بزرگ اسلامی توسط آقای مک آدمز باستان شناس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو شناسایی و بررسی شد .
تاریخ گذاری این سایت اسلامی طبق سفال های بدست آمده از این محوطه نشان از آن دارد که بیت مشحود شهری با تمام عناصر و فاکتورهای شهری به مانند مسجد ، دارالخلافه ، منازل مسکونی بوده است .
شوربختانه این محوطه وسیع تاریخی مورد تعرض حفاران غیر مجاز گردیده است . عدم آموزش های آشنایی مردم منطقه با محوطه های تاریخی از جانب میراث فرهنگی در سطح کلان استان خوزستان و عدم تعیین حریم منطقه های باستانی چون مگرنات ، کاظم حمد و… جهت ثبت در آثار ملی ، موجب گردیده است که بعضا برخی از کشاورزان با شیطنت و زیاده خواهی تپه های باستانی را زمینه زمین کشاورزی خود کنند .
باشد تا پیش از اینکه چنین گنجینه های فرهنگی خود را ازدست بدهیم مسولین مربوطه از خواب غفلت برخیزند .