آرش قنبری فرماندار رامهرمز شد

خورنا_بهنام کنارکوهی/  به گزارش خبرگزاری خورنا و بنابر شنیده ها از منابع موثق، ظهر امروز آرش قنبری بعنوان فرماندار رامهرمز معرفی خواهد شد.