پلمپ یک واحد صنفی بدلیل عدم رعایت بهداشت در امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – به گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان امیدیه در اجرای طرح نظارتی از واحدهای صنفی، یک واحد صنفی به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی و تخلفات دیگربا همکاری ادارات شبکه بهداشت و درمان، اماکن عمومی انتظامی، دادستانی و بازرسین اداره صمت پلمپ گردید.
در همین راستا شاچری رئیس اداره صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که بازرسی ها به صورت صبح و بعدازظهر در تمامی نقاط شهرستان انجام میگیرد و بامتخلفان برابرقوانین و مقررات تعزیرات حکومتی برخورد میگردد،لذا خواهشمندیم جهت رفاه حال مردم عزیزمان رعایت قوانین و مقررات لازم را انجام دهید .