دبیر آبادگران جوان خوزستان از تشکیل و شروع بکار جبهه پیشرفت ،رفاه و عدالت خوزستان خبر داد

کلاه کج از شروع به کار و برگزاری انتخابات جبهه پیشرفت رفاه عدالت خوزستان با حضور مسئولین کشوری این جبهه در استان خبر داد.
وی خاطر نشان کرد که جبهه پیشرفت رفاه عدالت یک مجموعه سیاسی متشکل از ۲۲حزب اصولگرای میانه رو و مستقل هستند که سید شهاب الدین صدر مسئول و رئیس این جبهه در کشور میباشد.

دبیر آبادگران جوان خوزستان همچین افزود انتخابات هیأت رئیسه با حضور علی کیهانیان معاون امور استانهای جبهه و دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

کلاه کج در پایان اشاره کرد در این جبهه در استان ۵ حزب آبادگران جوان، حامیان انقلاب، جمعیت جوانان ایران اسلامی، جامعه حضرت زینب و فارغ التحصیلان ایتالیا حضور دارند.