مدیر انجمن همیاران محیط زیست:

نه به بنر در راستای فرهنگ سازی حفظ محیط زیست

به گزارش خبرگزاری خورنا // حلسه نه به بنر در هئیت های ورزشی و تهیه تراکت در مسابقات داخلی استان ،کشوری و جهانی با هدف حفظ محیط زیست با حضور مدیر انجمن همیاران محیط زیست و رئیس اداره ورزش جوانان برگزار شد .

نه به بنر
در راستای فرهنگ سازی حفظ محیط زیست
مدیر انجمن همیاران محیط زیست در جلسه ای با امیدوار جمالپور ریاست اداره ورزش جوانان شهرستان مسجدسلیمان خواستار حذف بنر در هیئت های ورزشی و تهیه تراکت در ابعاد مختلف در زمان حضور در مسابقات استانی،کشوری و جهانی را خواستار شد.
عالی نسب مدیر انجمن همیاران محیط زیست افزود: از هیئت های ورزشی که در حفظ محیط زیست همکارب کنند تقدیر و تشکر بعمل می آید.
در پایان کارت عضویت همیار محیط زیست به جمالپور رئیس اداره ورزش جوانان توسط مدیر انجمن اهدا گردید .