یکدستگاه خودروی شستشوی چند منظوره به ناوگان شهرداری مسجدسلیمان اضافه گردید

به گزارش خبرگزاری خورنا  مسجدسلیمان // با مذاکرات و پیگیری های انجام شده توسط شهرداری مسجدسلیمان، یکدستگاه خودرو کامیون مدل ایسوزو چند منظوره جهت شستشوی معابر شهری به ناوگان خدمات شهری شهرداری مسجدسلیمان اضافه گردید.۰