اختصاص یک دستگاه ماشین خیابان شوی و مه پاش به شهرداری آغاجاری

خورنا_ بهنام کنارکوهی/ با پیگیری های پاکدل فرماندار شهرستان آغاجاری یک دستگاه ماشین خیابان شوی و مه پاش توسط ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان تحویل شهرداری آغاجاری گردید.