در نامه عضو شورای شهر به استاندار و مدیرکل امور شهری:

حمزه نجفپور خواهان انحلال شورای شهرستان مسجدسلیمان شد

خبرگزاری خورنا  مسجدسلیمان// عضو شورای شهر مسجدسلیمان در نامه ای به استاندار، مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان و مدیرکل امور شهری خواستار انحلال شورای شهرستان مسجدسلیمان گردید.

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان حمزه نجفپور عضو شورای شهر مسجدسلیمان در این نامه آورده است: بالغ بر ۲ سال از تشکیل شورای اسلامی شهرستان مسجدسلیمان سپری شده است و با وجود مشکلات فراوان و محرومیت ها در شهرستان نیاز است شورای شهرستان جلسات متعددی در جهت رفع و کاهش مشکلات و معضلات برگزار نماید. وی ادامه داد:مطابق ماده ۱۹ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهرستان جلسات عادی شورا حداقل هر ماه یک بار باید تشکیل شود و مطابق ماده ۳۰ آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهرستان شورا موظف است همه ساله در مهلت قانونی طرح های عمرانی پیشنهادی هر محل را با در نظر گرفتن اولویت ها بررسی و در صورت تصویب جهت منظور نمودن در بودجه عمرانی شهرستان به فرمانداری و شورای اسلامی استان اعلام نماید و نیز مطابق ماده ۵ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهرستان مصوبات شورا که عمومی بودن آن به تصویب شورا رسیده باشد باید به نحو مقتضی به اطلاع عموم برسد اما متاسفانه طی ۲ سال تاکنون هیچ گونه جلسه ای با دعوت رئیس شورا و حضور اعضای شورا(به جز جلسه تعیین هیئت رئیسه) تشکیل نشده است و حتی در سال هم تاکنون جلسه هیئت رئیسه برگزار نشده است. عضو شورای شهرستان مسجدسلیمان ادامه داد:به اعتقاد این جانب توجیهاتی از جمله نداشتن مکان مناسب قانع کننده و قابل قبول نیست لذا با توجه به اهداف تشکیل شوراها در ماده ۱ کلیات قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور و نیز عدم کارایی شورای شهرستان مسجدسلیمان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم خواهان انحلال شورای شهرستان مسجدسلیمان می باشم…