با حضور ریاست مدیریت بحران کشور صورت گرفت:

تحویل ۱۸ دستگاه خودروی شستشوی معابر به مدیریت بحران استان خوزستان

به گزارش خورنا از اهواز با حضور اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ۱۸ دستگاه خودروی شسشوی چند منظوره معابر ( مقره شور) به مدیریت بحران استان خوزستان تحویل داده شد.

همچنین در این مراسم از مرکز سیار فرماندهی مدیریت بحران استان خوزستان نیز رونمایی شد.

بنا به این گزارش این ۱۸ دستگاه مقره شور به همراه مرکز سیار مدیریت بحران با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان خریداری شده است.