گزارش تصویری از همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور به میزبانی بندرماهشهر

همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور با حضور 26 استان و بیش از 200 پرونده ثبت میراث صنعتی به مدت دو روز به میزبانی استان خوزستان، شهرستان بندماهشهر در حال برگزاری است.