موافقت رهبری با پیشنهادات مربوط به اتفاقات اخیر/ کسانی که ناخواسته کشته شدند شهید محسوب شوند/ با خانواده اشرار با رافت اسلامی برخورد شود/ دیه کشته شدگان غیراز اشرار مسلح پرداخت شود

پیشنهادات مورد موافقت رهبر معظم انقلاب که از سوی شورای عالی امنیت ملی در خصوص حوادث اخیر ارائه شد.

بر اساس چارچوبهای قانونی موجود شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات و اغتشاشهای اخیرودر میانه درگیریها جان باخته اند در “حکم شهید” محسوب شده و خانواده های انان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند‌

همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان پیشنهادگردید

در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند مقرر گردید پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان ،حساب خانواده های موجه و ابرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانواده های آنان متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند.

مقام معظم رهبری در مورد نحوه مواجهه با خانواده های گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده اند نیز امر بر “رافت اسلامی” وتوجه به خانواده ها نمودند.