فرماندار آغاجاری سه شنبه هفته جاری با حضور در مرکز سامد استانداری خوزستان پاسخگوی مردم از طریق ارتباط بر خط خواهد بود  

محمد پاکدل فرماندار به منظور پاسخگویی به مردم از طریق بر خط (۱۱۱) روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۲ از ساعت ۹ تا ۱۱ در مرکز سامد استانداری خوزستان حضور خواهد یافت.

شهروندان گرامی می توانند جهت بیان نمودن درخواست ها و مشکلات خویش، در ساعت اعلام شده با سامانه سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) استانداری به شماره تلفن ۱۱۱ تماس گرفته و فرماندار به صورت مستقیم پاسخگوی موارد مطرح شده توسط همشهریان عزیز خواهد بود.