ایجاد اختلال در ارتباط تلفن ثابت برخی مشترکین مرکز انقلاب اهواز

با بهینه ونوسازی شبکه و تجهیزات مخابراتی دریکی از کافوهای مرکز تلفن ثابت انقلاب، ارتباط تلفنی برخی مشترکین منطقه کمپلو جنوبی شهرستان اهواز قطع ویا دچار اختلال خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه خوزستان با بهینه ونوسازی شبکه ارتباطی در راستای ارائه خدمات ارتباطی مطلوب به شهروندان، عملیات برگردان کابل در مرکز تلفن ثابت انقلاب شهرستان اهواز از روز یکشنبه ۱۰ آذرماه ۱۳۹۸ آغاز میگردد.
براساس این گزارش با اجرای این عملیات، ارتباط تلفن ثابت مشترکین محدوده خیابانهای دژبان، ارفع و ویلا تا خیابان امیرکبیر منطقه کمپلو جنوبی اهواز به مدت ۷۲ ساعت قطع و یا دچار اختلالاتی خواهد شد.

پیشاپیش تا زمان پایان یافتن این عملیات و برقرار شدن مجدد ارتباط تلفن، قدردان صبر و شکیبایی مشترکان هستیم.
گفتنی است مرکز تلفن ثابت انقلاب اهواز بیش از ۴۰ هزار تلفن منصوبه دارد.