همایش پیاده روی خانوادگی بمناسبت هفته بسیج در آغاجاری

خورنا_بهنام کنارکوهی/  همایش پیاده روی خانوادگی بمناسبت هفته بسیج جمعه ۹۸/۹/۸ ساعت ۸:۳۰ صبح از پارک بعثت تا پارک دولت آغاجاری برگزار خواهد شد.