گزارش تصویری مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس استان خوزستان

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس استان خوزستان با شعار مدرسه ایمن، جامعه تاب آور امروز چهارشنبه ششم آذر ماه ۹۸ با حضور استاندار خوزستان در مدرسه دخترانه بعثت و مائده این شهرستان برگزار شد.

تصاویر: