نماهنگ: قضیه بنزین

رهبر انقلاب، خطاب به مسئولان کشور: مراقبت کنید بارِ گرانی برای مردم اضافه نشود.