مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر خبر داد:

برگزاری چهارمین مانور مقابله با آلودگی دریا در بندر خرمشهر

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر از برگزاری چهارمین مانور مقابله با آلودگی دریا در بندر خرمشهر خبر داد.

خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، نوراله اسعدی هدف از برگزاری این مانور را آمادگی تیم مقابله با آلودگی بندر خرمشهر در خطرات احتمالی ناشی از آلودگی دریایی  در راستای اجرایی شدن پروتکل آمادگی ،واکنش و همکاری های منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی عنوان کرد.

وی  گفت:  از ابتدای سالجاری تاکنون ۷ مانور دریایی در بندر خرمشهر انجام شده است که از این میزان ۴ مانور مربوط به آلودگی دریایی و ۳ مانور مربوط به جستجو و نجات دریایی بوده است.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر  در خصوص سناریوی مانور گفت:  در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع آلودگی نفتی در اسکله خانیان عملیات آغاز و  تیم مقابله با آلودگی بندر خرمشهر اقدام به مهار آلودگی نفتی با استفاده از فنس بوم ساحلی و سایر تجهیزات مدرن شد.

وی تصریح کرد: با کمک تیم مقابله با آلودگی دریایی بندر خرمشهر از انتشار مواد آلاینده جلوگیری بعمل آمد و مانور با موفقیت به اتمام رسید.