مصوبات جلسه امور آب کشاورزی شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا _ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه، جلسه امور آب کشاورزی شهرستان امیدیه به ریاست سلامی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری و با حضور صفری معاون سیاسی اجتماعی و دیگر اعضاء کار گروه در محل دفتر معاونت عمرانی فرمانداری برگزار شد.

درخواست رهاسازی آب از سد کوثر به سمت هندیجان از طریق ستاد مدیریت بحران، لایروبی رودخانه زهره از سمت روستای صالحک تا روستای امیرالمومنین با همکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و شرکت بهره برداری سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری و زهکشی زهره و جراحی، لایروبی و انحراف رودخانه مارون از سمت روستای کرفنج جایزان با همکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری و زهکشی زهره و جراحی و تنظیم و رهاسازی آب از طریق رودخانه زهره به جهت استفاده کشاورزان شبکه های شهید رجایی و هور امیدیه موسوم به R1 از مهمترین مصوبات جلسه امور آب شهرستان امیدیه بود.