۲ سد جدید در بالادست سدهای اندیمشک ساخته می شود

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: ساخت سد بختیاری در بالادست حوزه دز و سد معشوره در بالادست حوزه کرخه در دستورکار وزارت نیرو است.

وی افزود: مطالعات سد بختیاری به اتمام رسیده و در یک دوره نیز به مناقصه رفته بود اما در حال حاضر به دلیل نبود اعتبار متوقف شده که در صورت تامین اعتبار و یا تحقق فاینانس اجرای آن آغاز می‌شود.

ساخت سد معشوره آغاز شده است اما بعد از سیل اخیر، این سد نیاز به بازنگری داشته که در حال انجام است.

در محل قرارگیری سد معشوه روی رودخانه کشکان در سیل اخیر سیلاب با پیک پنج هزار مترمکعب بر ثانیه رخ داده بود که خسارت های زیادی داشت.

نیمی از مخازن سدهای کشور در خوزستان قرار دارد و از ۵۰ میلیارد متر مکعب سدی که ساخته شده ۲۳.۵ میلیارد متر مکعب در خوزستان قرار دارد.

انتهای پیام/