مصوبات جلسه مدیریت بحران برای پیشگیری از بحران های پیش بینی نشده در بهبهان

خورنا | پدرام کسائی:  به گزارش خبرگزاری خورنا، روز گذشته با حضور کیومرث حاجی زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان و هیئت همراه از نقاط بحران خیز شهرستان بهبهان و بخش های تابعه بازدید ودر جلسه ای با حضور برخی اعضای مدیریت بحران استان و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران بهبهان تصمیم گیری لازم جهت رفع مشکلات نقاط بحرانی اتخاذ شد.

در این سفر حسینی مدیرکل امور روستایی استانداری ،حرباوی سرپرست مدیرعامل شرکت آبفا روستایی استان، مهرانفر معاون مهندسی توسعه شرکت آبفا روستایی، عیدی وند معاون مهندسی ساخت و توسعه راه های خوزستان، محمدی معاون مهندسی و توسعه آبفا شهری استان، خدری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان و لشکری معاون سازمان آب و برق استان در بهبهان حضور یافته و بهمراه کیومرث حاجی زاده ضمن بازدید از نقاط بحرانی و حادثه خیز در  جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در فرمانداری شهرستان بهبهان شرکت کردند.

گزارش ویدیویی خبرگزاری خورنا از مصوبات جلسه مذکور برای رفع نقاط بحرانی و حادثه خیز شهرستان بهبهان: