سرپرست معاونت آموزش ابتدایی در جمع کارشناس مسئولان مناطق و نواحی استان بیان کرد: مشارکت۱۳۲۷ مدرسه، ۱۴۳۱ مدیر و ۳۵۴۰ آموزگار در اجرا و راه اندازی اتاق بازی و یادگیری/ بازی طبیعی ترین شیوه آموزش و یادگیری و سرچشمه نشاط و شادابی در دوران کودکی

علی حسن فردبابلی به شعار دوره ابتدایی استان اشاره کرد و گفت: تعلیم و تربیت تمام ساحتی، بازی، یادگیری و مهارت آموزی برگرفته از سند تحول بنیادین است زیرا امروزه مبنای گفتمان در آموزش و پروش سند تحول بنیادین است.
به گزارش خبرگزاری خورنا، معاونت آموزش ابتدایی استان علی حسن فرد بابلی با اشاره به شعار دوره ابتدایی استان، آن را برگرفته از سند تحول بنیادین دانست و گفت: تمام فعالیت های مدرسه باید بر اساس ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت برنامه ریزی شود. برنامه تدبیر بر اساس ساحت های شش گانه تدوین شده و چارچوب پیاده سازی محتوای سند تحول بنیادین در آموزش ابتدایی است.

سرپرست معاونت آموزش ابتدایی افزود: یکی از پیچیده ترین واقعیت ها بازی بچه هاست چرا که بچه ها تجارب خود را در بازی ها نشان می دهند . بازی طبیعی ترین شیوه آموزش و یادگیری در کودکان است. جنبه های مختلف جسمانی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی کودک در بازی رشد و نمو پیدا می کنند و بازی از الزامات زندگی و سرچشمه نشاط و شادابی کودک است.

وی در ادامه گفت: شادی و نشاط تحت عوامل گوناگون از جمله رنگ، روابط انسانی و… بروز می یابد لذا همه ما دست اندرکاران نظام تعلیم وتربیت و خانواده ها باید شرایطی را مهیا نماییم تا فرزندانمان با سه مقوله بازی، یادگیری و شادی به نشاط ذهنی دست یابند. کودکان در محیط استرس زا و فضایی که پرتنش باشد احساس امنیت و آرامش نمی کنند چرا که ترس طرد شدن از خانواده، مدرسه و اجتماع اعتماد به نفس آنان را پایین خواهد آورد.

فرد بابلی افزود: با اجرا و راه اندازی اتاق بازی و یادگیری، زمینه ی ایجاد فضاهایی با نشاط در مدارس به وجود خواهد آمد که در این خصوص، ۱۳۲۷ مدرسه ، ۱۴۳۱ مدیر و ۳۵۴۰ آموزگار مشارکت خواهند داشت.

سرپرست معاونت ابتدایی به مهارت آموزی اشاره کرد و گفت: رسالت آموزش و پرورش در گذشته کارمند پروری بود اما امروزه سرلوحه و ماموریت ما تربیت نسلی فکور، خلاق، شجاع، با ایمان، جهادگر، متخلق به اخلاق اسلامی و شهروندی مسئولیت پذیر است. این مهارت ها باید از دوران ابتدایی آموزش داده شده و نهادینه شوند.

علی حسن فرد بابلی تصریح کرد: به بحث هویت کودکان ایران اسلامی توجه ویژه داشته باشیم. فرزندانمان باید یاد بگیرند به ایرانی بودن خود افتخار کنند.

سرپرست معاونت آموزش ابتدایی در ادامه گفت : تامین و بسط عدالت آموزشی، استقرار نظام مدیریت اثربخش، کارامد، مسئولیت پذیر و پاسخگو، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و تنوع بخشی به محیط های یادگیری، تقویت و نهادینه سازی مشارکت اثربخش و مسئولیت پذیر، چهار اولویت حوزه معاونت ابتدایی استان است.

فردبابلی افزود: برنامه محوری و مشارکت را به عنوان دو اصل مهم سرلوحه ی برنامه ریزی ها و فعالیت ها قرار دهیم. برنامه ریزی جامع و دقیق داشته و همواره فعالیت هایمان را مورد ارزیابی قرار دهیم و همچنین از مشارکت مدیران، آموزگاران و دانش آموزان در برنامه ریزی ها و فعالیت ها استفاده نماییم.

در ادامه به تجزیه و تحلیل نرخ های پوشش تحصیلی، تکرار پایه، ترک تحصیل و … استان طی پنج سال گذشته پرداخته شد.