انتصاب رئیس هیات اتوموبیل رانی و موتورسواری امیدیه

اسداله ترحم / خورنا _ طی حکمی از سوی ابراهیم جوانمردی رئیس هیات موتورسواری استان خوزستان، سجاد شجاع به عنوان رئیس هیات اتوموبیل رانی و موتورسواری شهرستان امیدیه منصوب شد.
گفتنی است از اتابک روایی رئیس پیشین هیات اتوموبیل رانی و‌موتورسواری شهرستان امیدیه نیز به پاس زحمات چند ساله شان تقدیرشد.