برگزاری مراسم تجلیل از تیم واترپلو نفت امیدیه با حضور فرماندار

اسداله ترحم / خورنا _ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه، مراسم تجلیل از تیم واترپلو نفت امیدیه با حضور سید مهران رفیعی فرماندار، مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و سرپرستان و مربیان تیم واتر پلو نفت امیدیه برگزار شد.