تصویری ۶۰ ساله از “چند خانه” که بعدها سربندر نام گرفت

تصویر زیر عکس هوایی متعلق به اواخر دهه ۳۰ از محل کنونی شهر سربندر (بندر امام خمینی) است. این خانه ها در سالهای پس از انقلاب با افزایش مهاجرین جویای کار توسعه یافته و شهر بندر امام خمینی فعلی شکل گرفت.

 

منبع تصویر: سازمان نقشه برداری کشور

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.