آقای فرماندار، چشمان مردم این شهر از تماشای حرکات نمایشی مسئولین خسته شده است

خورنا | پدرام کسائی: نزدیک به یک ماه از شروع به کار یوسف زمانی اصل بعنوان سرپرست فرمانداری بهبهان می گذرد، فرمانداری که همانند سه فرماندار پیشین بهبهانی نیست و چندماه طول می کشد تا شناخت نسبی به این شهر پیدا کند.

نکته ی مهمی که بعضا موجب نگرانی برخی فعالین سیاسی و اجتماعی بهبهان در خصوص مسئولین غیربومی تازه وارد به این شهر است و روی آن حساسیت ویژه دارند، حلقه اطرافیانی است که سعی دارند با نزدیک شدن به حلقه قدرت و تاثیر گذاری بر رفتار و تصمیمات مدیران تازه وارد، بجای منافع عمومی بدنبال منفعت شخصی برای خود یا جریان سیاسی متبوعشان باشند.

مدیران تازه وارد به بهبهان برای جلوگیری از این مسئله با نگاهی به سابقه مسئولین پیش از خود خواهند دید که این افراد در صورت عدم تامین منافعشان سریع از حلقه مقربین درگاهشان خارج و ممکن است کار بجایی رسد که از پشت نیز به آنها خنجر بزنند.

لذا توصیه می کنیم که آقای فرماندار در این خصوص دقت کافی را داشته و با چشمان باز و تحقیق کافی اجازه نزدیک شدن افراد چاپلوس و منفعت طلب را به حلقه نزدیکان خود ندهند.

نکته دیگری که لازم است فرماندار تازه وارد بهبهان بدان دقت لازم را داشته باشد، تلاش برای عملگرا بودن و پرهیز از روزمره گی و عدم انجام اقدامات پوپولیستی و نمایشی است.

آقای زمانی اصل، چشمان مردم این شهر از تماشای حرکات نمایشی مسئولین خسته شده است.

دیدارها، بازدید ها و سرکشی ها از دستگاه ها و نقاط مختلف شهرستان امری پسندیده است که ضمن ارتباط نزدیک شهروندان و مسئولین می تواند در جلب اعتماد عمومی و همچنین نظارت بر عملکرد مسئولین و دستگاه ها تاثیر بسزائی داشته باشد.

ولی شهروندان این گونه رفتارها از مسئولین را بسیار دیده و تا کنون خروجی ملموس از آن ندیده اند.

امیدواریم فرماندار جدید بهبهان تلاش کند تا شهروندان خروجی این اقدامات را لمس کرده و این برنامه ها صرفاً جنبه نمایشی نداشته باشد.

از فرماندار بهبهان می خواهیم با تشکیل تیمی مجرب و دلسوز از کارشناسان خبره در کنار خود، وظیفه پیگیری وعده ها و مصوبات دیدارها را به آنها سپرده تا مردم نتیجه سرکشی ها و دیدارها را به عینه ببینند.