حمایت انجمن اسلامی معلمان خوزستان از مدیرکل آموزش و پرورش

جلسه شورای مرکزی انجمن و روسای شهرستانهای انجمن معلمان استان با حضور مدیر کل آموزش وپرورش خوزستان برگزار شد.
به گزارش خورنا در این جلسه، شورای مرکزی انجمن ضمن حمایت قاطع از مدیرکل آموزش وپرورش به برخی چالشها اشاره و برای هر نوع همکاری جهت ارتقای سطح شاخصها و رفع چالشها و توسعه آموزش وپرورش اعلام آمادگی کردند.

همچنین استفاده از نخبگان، بهره گیری از خرد جمعی، توجه به مشکلات صنفی فرهنگیان، استقلال آموزش وپرورش، جذب اعتبارات لازم، تلاش در جهت ایجاد عدالت آموزشی، تعامل با بدنه آموزش وپرورش، بالا بردن ظرفیت انتقاد پذیری و موارد مختلف دیگر مورد تاکید انجمن معلمان و مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان قرار گرفت.