جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان آغاجاری

خورنا_بهنام کنارکوهی/ جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان آغاجاری به منظور اتخاذ کلیه تمهیدات لازم به دلیل پیش بینی وقوع بارش های فراگیر و بیش از حد نرمال از ۲۰ آبان الی ۱۰ آذر و هماهنگی برگزاری بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.