تفاهم نامه سه جانبه ای بین بهزیستی، شهرداری و شورای اسلامی شهر آغاجاری جهت رعایت شاخص های مناسب سازی محیط شهری برای سهولت در تردد معلولین و جانبازان منعقد می شود 

خورنا_بهنام کنارکوهی/ پاکدل فرماندار در جلسه ستاد مناسب سازی محیط معلولین و جانبازان اظهار داشت: معلولین، جانبازان و سالمندان از سرمایه های جامعه ما هستند و ضروری است مسئولین مرتبط با مناسب سازی محیط ضمن برطرف نمودن موانع موجود، شرایط لازم برای آنها جهت استفاده بهینه از محیط شهری و انجام امورات شخصی را فراهم نمایند.

محمد پاکدل با اشاره به اقدامات در حال انجام توسط شهرداری برای احداث جاده سلامت شهرستان آغاجاری گفت: از همین ابتدای کار بایستی استانداردها و دستورالعمل های مناسب سازی محیط در جاده سلامت به جهت سهولت در رفت و آمد معلولین و جانبازان و بهره مندی این افراد از امکانات آن رعایت گردد.

در این جلسه پیشنهاد شد تفاهم نامه سه جانبه ای مابین بهزیستی، شهرداری و شورای اسلامی شهر در راستای رعایت شاخص ها و استانداردهای مناسب سازی در فضای شهری جهت تسهیل در تردد معلولین، جانبازان و سالمندان منعقد شود.