برگزاری مانور نشت و حریق مواد شیمیایی در بندر خرمشهر

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر از برگزاری مانور نشت و حریق مواد شیمیایی در بندر خرمشهر خبر داد.

خورنا- به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، نوراله اسعدی ارتقاء توان علمی و عملی نیروهای کارگری فعال در انبار کالاهای خطرناک بندر خرمشهر در زمان بروز حریق و حوادث ناشی از نشت مواد شیمیایی و پیامد های آن را از جمله اهداف این مانور برشمرد.

وی در خصوص جزییات برگزاری این مانور گفت: طبق سناریوی از پیش طراحی شده در ابتدا در انبار شماره ۴ بندر خرمشهر مواد شیمیایی نشت میکند و حریق صورت میگیرد سپس نیروهای کارگری مطلع می شوند و شروع به عملیات اطفاء حریق می کنند.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر در ادامه افزود: نیروهای کارگری پس از کنترل عملیات حریق نشتی مواد را رفع می کنند و درپایان واحدهای عملیاتی و آتش نشانی به منظور پشتیبانی در محل حادثه حضور بعمل می آورند و مطابق برنامه مانور با موفقیت به پایان میرسد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برگزاری مانورها می تواند نقش مهمی در افزایش آمادگی نیروها برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی ایفا کند.