حمیدبحرینی به سرپرستی مدیریت توسعه فرهنگی وهنری سازمان منطقه آزاد اروند، منصوب شد

خورنا- به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در حکمی “حمید بحرینی ” را به سمت سرپرست مدیریت توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند، منصوب کرد.

حمید بحرینی که متولد ۱۳۶۰ است، کارمند سازمان منطقه آزاد اروند باست و مدتی به عنوان کارشناس روابط عمومی ،عضو شورای بسیج حوزه سازمان منطقه آزاد اروند ومسول دبیرخانه کانون فرهنگی وهنری مساجدسازمان رادرکارنامه خود دارد.