بیمه اجباری سلامت برای چه کسانی رایگان است؟

خورنا- افرادی که تا ۴۰ درصد حداقل حقوق مصوب شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دریافت می‌کنند،  تمام حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت خواهد شد.

افرادی که ۴۰ درصد حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و در دهک درآمدی ۴ قرار دارند، ۵۰ درصد حق بیمه این دهک را نیز دولت پرداخت می‌کند و مابقی را خودشان بایدپرداخت نمایند.

اما افرادی که حقوق‌شان بالاتر از حداقل حقوق مصوب است، صد در صد سرانه حق بیمه خود را خودشان پرداخت می‌کنند.

طبق برآورد سازمان بیمه سلامت حدود ۶.۵ تا ۷ میلیون نفر در کشور فاقد پوشش بیمه‌ای هستند که حدود ۱۰ درصدشان ساکنین تهران هستند.