حسین کلاه کج دبیر جمعیت آبادگران خوزستان:

شهر اولینها نباید به شهر آخرین ها تبدیل شود

مسجد سلیمان شهر نام آشنایی که از دیرباز با نفت و سرمایه‌های خدادادی در ذهن مردم این مرز و بوم و تداعی‌گر آغاز و انقلاب صنعتی در خاورمیانه و ایران است.

به قلم:حسین کلاه کج

شهری ک این روزها مردمانش نه تنها چشم امیدی به این افتخارات و سرمایه‌ها برای استان و شهرستان ندارند، بلکه از تکراری بودن این تمجید ها و اسم های بزرگ بی عاید خسته و دلزده شده اند به گونه‌ای که دیگر تمایلی ندارند از شهر آنها با عنوان اولینها یاد شود.
و در تلاش اند که در رتبه بیکاری و رشد منفی و عدم توسعه پایدار اولین نباشند، و در تکاپو هستند که در بسیاری از مقولات خود را آخرین نبینند، از جذب بودجه‌های عمرانی تا ساماندهی زیرساخت‌ها شهری، و حتی در حمایت های ورزشی از جانب مسئولین و مدام از مسئولین انتظار دارند که دیگر نه اولین ضعف ها باشند و نه آخرین قوت ها.

مسجد سلیمان اگر چه شهری است که با اسم نفت در بین مردم شناخته شده ولی همه آگاه به ظرفیتهای بسیار عظیم و گستردگی ابعاد  پتانسیل های بالقوه  غیر نفتی مسجدسلیمان هستند.
اشاره مختصری به سرمایه های غیر نفتی و ظرفیتهای بالقوه ای خواهیم داشت ک کمتر از منابع نفت و گاز نیستند بلکه به مراتب بیشتر هستند .

از جمله این ظرفیتها بعد گردشگری مسجدسلیمان شامل گلگیر، تمبی، سرمسجد، معبد بردنشانده و… است که مکان های دلنشین و جاذبه های توریستی هستند که اگر بصورت صحیح از آنها استفاده شود می توان بیش از یک استان را به لحاظ اقتصادی تامین نمود.
همچنین بخش صنایع دستی که شامل؛ قالی بافی ،گلیم بافی، و چوقا بافی را در کارنامه حرفه و مشاغل مردمانش دارد و خود منبع در آمد بسیار تاثیر گذاری در اقتصاد شهرستان خواهد داشت.
از دیگر منابع مهم و در آمد زا از انرژهای تجدید پذیر می توان با افتخار و قاطعیت از انرژی برق چهار هزار مگاواتی تولیدی دوسد بزرگ شهید عباسپور و سد مسجدسلیمان نام برد.
در زمینه های ورزشی که زبان قاصر از وصف و درخشش و دلیری جوانان این جغرافیاست.
موارد ذکر شده گرچه تکرار مکررات است که همه خوزستانی ها از این جغرافیا می دانند.
ولی مهمتر از محرومیت چسبیده بر پیشانی این شهر ،بیکاری جوانان،عدم توسعه در همه زمینه ها و دیگر مشکلات موجود در مسجدسلیمان است که الحق والانصاف باید مسئولین ذیربط را مواخذه کرد که چرا؟؟؟ و چرا شهر اولین ها به شهر آخرین ها تبدیل شد