در جلسه شورای آموزش و پرورش رامشیر مطرح شد؛

رامشیر یکی از موفق‌ترین شهرها در جذب نیرو آموزش و پرورش بود

خورنا – فرزاد شعبانی

جلسه شورای آموزش و پرورش رامشیر به ریاست سید مجید حسینی نژاد فرماندار شهرستان رامشیر و با حضور علی حمید مدیریت آموزش و پرورش رامشیر و سایر اعضای شورا در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار رامشیر در جلسه شورای آموزش و پرورش:

در خلال دو سال گذشته، رامشیر یکی از موفق‌ترین شهرها در جذب نیرو بود.

بیش از ۲۰۰ نیروی جوان و تحصیل کرده در شهرستان رامشیر، جذب آموزش و پرورش شدند‌.

بخش عمده‌ای از این جذب، حاصل تلاش‌های نماینده شهرستان و بخش دیگر نیز حاصل تعامل سازنده و همکاری تنگاتنگ فرمانداری و آموزش و پرورش بود.

این نیروها هم بخش عمده‌ای از نیازهای آموزس و پرورش را تامین می‌کنند، هم گامی بلند در اشتغال‌زایی است و هم در نوسازی ساختار آموزش و پرورش نقش مهمی خواهند داشت.