هفته ملی سلامت بانوان ایران (۱۰ الی ۱۶ آبان ماه

خورنا- طبق برنامه های سازمان بهداشت جهانی(WHO) ، به منظور کاهش کم تحرکی و پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای حاد و مزمن و همچنین در راستای استمرار برنامه های ترویج فعالیت های جسمانی در مناسبت های ملی سلامت، در سال ۹۸ نیز تاکید بسیار بر تاثیر فعالیت های بدنی بر روی سلامت روانی، کاهش اضطراب و نگرانی و ایجاد روحیه نشاط و شادابی می باشد. در این راستا هفته سلامت بانوان در سال جاری با شعار ورزش، شادابی، آرامش از ۱۰ تا ۱۶ آبان ماه اعلام شده است که شامل برنامه هایی به شرح زیر است:

۱ جمعه ۱۰ / ۰۸ / ۹۸ فعالیت جسمانی در اوقات فراغت خانواده
۲ شنبه ۱۱ / ۰۸ / ۹۸ فعالیت جسمانی در محیط کار و تحصیل
۳یکشنبه ۱۲ / ۰۸ / ۹۸ فعالیت جسمانی و پیشگیری از بیماریها
۴ دوشنبه ۱۳ / ۰۸ / ۹۸ ایمنی و استانداردهای ورزش
۵ سه شنبه ۱۴ / ۰۸ / ۹۸ شهر دوستدار فعالیت جسمانی
۶چهارشنبه ۱۵ / ۰۸ / ۹۸ ورزش همگانی و نشاط اجتماعی
۷پنج شنبه ۱۶ / ۰۸ / ۹۸ سیاستگذاری در ورزش زنان