گزارش تصویری تجمع باشکوه یوم الله ١٣ آبان در شهرستان رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی