مجوز احداث کارگاه برنجکوبی در شهرستان خرمشهر صادر گردید

 

خورنا- بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان : مدیر صنایع کشاورزی سازمان با بیان این خبر گفت : در شهریور ماه سال جاری مجوز یک طرح صنعتی از طرح های صنایع تبدیلی توسط بخش خصوصی در زمینه احداث برنجکوبی در شهرستان خرمشهر صادر شد.

سید عباس موسوی افزود : کل سرمایه ثابت جهت راه اندازی این طرح بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال می باشد.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید سالیانه این طرح یک هزار و ۵۰۰ تن می باشد اظهار داشت : در صورت اجرایی و نهایی شدن این طرح برای ۵ نفر ایجاد اشتغال خواهد شد.