شرکت فولاد کاوه خرمشهر تکذیب کرد

فولادکاوه تاکنون تعدیل نیرونداشته است

چند روز پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن چند لاستیک به آتش کشیده شده اند و در آن ادعا شده بود که این حرکت، اعتراضی است به اخراج چند کارگر بومی توسط شرکت فولاد کاوه اروند.

اکنون شرکت فولاد کاوه اروند ضمن تکذیب و رد کامل موضوع ، در پاسخ به رسانه ها و افکار عمومی پاسخ زیر را ارائه کرده است:
“پیرو خبر و فیلم کذب منتشر شده توسط یکی از رسانه های استان خوزستان که باعث تشویش اذهان عمومی گردید این شرکت لازم دانسته توضیحاتی در این خصوص ارائه نماید: طبق تحقیقات به عمل آماده، مشخص گردید فرد انتشار دهنده فیلم از پرسنل شرکت فولاد کاوه اروند نبوده و این شرکت از شروع فعالیت تا به حال نه تنها تعدیل و یا اخراجی نداشته بلکه در چندین نوبت با برگزاری آزمون نیروهای متخصص و بومی شهرستان های خرمشهر و آبادان را جذب نموده است. لذا بدینوسیله این شرکت ضمن تکذیب ادعای مطرح شد، حق پیگیری قضایی کلیه افراد دخیل در طرح این ادعا کذب را برای خود محفوظ می داند.