بیانیه مجمع نیروهای خط امام(ره) خوزستان پیرامون انتصاب مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان

«آنچه می گذرد» را با مردم در میان بگذار
«قد افلح من زکیها»
«به راستی هر که خویشتن را پاک سازد، رستگار شده است».
اداره کل آموزش و پرورش خوزستان پس از ۱۴۰ روز گذراندن امور خود با سرپرست، اکنون مدیرکل جدید خود را شناخته است. مجمع نیروهای خط امام (ره) ضمن تبریک به مدیرکل جدید، لازم می داند اهم مشکلات و چالش های موجود در آن اداره کل را برای ثبت در تاریخ یادآور شود:
۱- مدیرکل جدید نیک بداند که این دولت و ملک دست به دست می رود اما روسفید ماندن در پیشگاه خداوند بلندمرتبه و مردم پس از پایان این انتصاب، نه کاری است خُرد. بهتر آن است که از اکنون به فکر روزی باشید که این منصب را به دیگری واگذار می کنید. امید است که در آن زمان، افکار عمومی در مورد شما و عملکردتان به خوبی قضاوت کنند.
۲- آموزش و پرورش خوزستان با بحران های عدیده ای مواجه است. از جمله بحران کمبود نیروی انسانی، کمبود تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی در صنعتی ترین استان کشور، خروج نیروهای رسمی از استان چه در قالب ورود به بدنه وزارت کشور و چه در قالب انتقال دائم به استان های دیگر، مسائل و ایرادات مالی پیرامونی، سیستم فشل و مسن مدیریتی اداره کل، نبود رویکرد علمی دربین کارکنان ستادی، منابع مالی محدود، نبود روحیه مشارکت و کار جمعی، قبیله گرایی در میان نیروهای ستادی، توازن نامناسب انتقال نیروها در داخل استان و دهها بحران دیگر از جمله مسائلی است که باید برای هرکدام به طور ویژه و علمی و با برنامه آستین بالا زد.
۳- چالش جدی دیگر این اداره کل، استفاده از نیروهای جوان و شایسته در پایین ترین میزان خود در بین دیگر ادارات کل استان است. بسیاری از معاونین و روسای ادارات ستادی و مناطق بازنشسته اند یا در عنفوان بازنشستگی هستند و رمقی برای تحول ندارند. در این شرایط نیروهای جوان و متخصص می توانند در بدنه سیستم مدیریتی تحولی عظیم بیافرینند و نمود بیرونی آموزش و پرورش خوزستان را از «آنچه هست» به «آنچه باید باشد» تغییر دهند. لذا باید برای جوان سازی سیستم ستادی سریعا اقدامی صورت پذیرد.
۴- در قرآن کریم آمده است “ان اکرمکم عند الله اتقیکم” لذا در دین مبین اسلام، معیار برتری افراد به یکدیگر، نه قوم و قبیله که تقوای الهی است. اکنون اما از شواهد امر پیداست بسیاری از پست ها و مناصب مدیریتی در این دستگاه سهم فلان قبیله و بهمان قوم است و خبری از شایسته گزینی نیست. متاسفانه سیستم پیشین، برخی از معدود افراد با دانش و کاردان را به دلیل عدم انتساب به قوم و قبیله های مرسوم، مورد غضب قرار داده است. باید با همتی بلند با این پدیده شوم به مبارزه برخیزید و بدانید با اتکای به خداوند بالامرتبه و پشتیبانیِ مردم از مدیران کاردان می توانید سایه این نگاه متحجر را از ساحت مقدس تعلیم و تربیت خوزستان برچینید.
۵- متاسفانه در مراسم معارفه شما، پس از سخنرانی مدیرکل پیشین، فردی از فرهنگیان که به ایشان انتقاد کرده بود توسط شخصی خارج از مراسم، سیلی می خورد. این اقدام ناشایست در حالی رخ می دهد که معلمان حتی از بدیهی ترین حق خود یعنی سخن گفتن بدون لکنت با یک مسئول نیز برخوردار نیستند. لذا ضمن تکریم اقدام شما در خصوص دلجویی از این فرهنگی، دستور فرمایید پیگیری شود تا دستگاه انتظامی ضارب را شناسایی و تحویل مراجع قانونی دهد.
۶- در پایان لازم می دانیم اعلام کنیم، شما تنها در برابر خداوند، عموم مردم و قانون مسئولید. لذا همانگونه که وزیر محترم آموزش و پرورش برای صدور حکم مدیرکلی شما مقابل تمامی فشارهای بیرونی ایستاد، شما نیز از فشارهای بیرونی برای انتصاب یا ابقای حکم مدیران نترسید و بدانید که اگر صادقانه به مردم خدمت کنید، به پشتوانه حمایت آنان، هیچ یک از ارباب قدرت توان اعمال فشار برای نیل به اغراض خود را نخواهند داشت.

والعاقبه للمتقین
مجمع نیروهای خط امام (ره) خوزستان
۹۸/۸/۱۰