تکمیل فاز دوم بهسازی استخر بسیج بهبهان

خورنا | پدرام کسائی: پروژه بازسازی استخر بسیج بهبهان تکمیل و آماده بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، فاز دوم بهسازی با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال توسط باشگاه ورزشی بهرود بهبهان بعنوان سرمایه گذار و مجری تکمیل و آماده بهره برداری شد.

اقدامات انجام شده در این فاز شامل اجرای سقف کاذب، سونای خشک، بهسازی ساختمان و رختکن، نصب کمد ها و لوازم pvc، قفل های مغناطیسی، روشنایی و تهویه است، که با کیفیت بالا و استفاده از بهترین تجهیزات اجرا شده است.

پروژه بهسازی استخر بسیج بهبهان توسط تیم فنی مهندسی شرکت استخرسازی بهرود و با نظارت مهندسی سپاه استان خوزستان انجام شده است.

آئین افتتاحیه استخر بسیج بهبهان روز شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ انجام خواهد شد.